۰ Comments

طاف فیکس کننده مو

توضیحات:

برای استفاده از اسپری های مو تکنيک آرایشی خاصی وجود ندارد. در واقع تجربه مصرف کننده می تواند بهترین تکنيک حتی بهتر از دستورالعمل بر روی قوطی اسپری باشد. مهمترین مسئله ی که در استفاده از انواع اسپری مو باید مدنظر قرار گيرد ، جنس مو و مدل مو می باشد. به عنوان نمونه ميتوان از دستورالعمل زیر پيروی کرد.

موها را شامپو کرده با حوله خشک کنيد. اسپری موی مدل دهنده را با استفاده از شانه دندانه درشت به طور یکنواخت روی همه موها پخش کنيد و بعد موهای خود را به چند قسمت تقسيم کرده و هر قسمت را مطابق مدل دلخواه خود شکل دهيد. اگر صاف کردن موهای طرح دار مد نظرتان است در این مرحله میتوانيد با شانه مناسب موهای خود را به حالت کشيده در آورید و با استفاده از اسپری تثبيت کننده مدل نهایی را بر روی موهایتان ثابت نمایيد.

برای اینکه قطرات این اسپریها کمتر به دهان و بينیتان وارد شوند بهتر است هنگامی که اسپری می نمایيد، چشم هایتان را ببندید و دستتان را روی بينی و دهان بگذارید و نفس تان را حبس کنيد. توصيه میشود پس از اسپری کردن، برای مدتی کوتاه آن محل را ترك کرده و تهویه اتاق را روشن کنيد.

قیمت با تخفیف :40.000

برچسب‌ها, , ,